ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (IP Camera)  « อ่านต่อ »
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการจัดจ้างผู้ปฎิบัติงานล่ามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ « อ่านต่อ »
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดเหมาบริการผู่ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี « อ่านต่อ »
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓.๒๙/ว๑๐๓๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รายกรณี Case Management  « อ่านต่อ »
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องสอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558  « อ่านต่อ » 
  
ข่าว
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการต้อนรับ นายวิทัศน์   เตชะบุญ   อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน <<<อ่านต่อ >>>
คณะเจ้าหน้าที บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ลงนามลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ฯ <<<อ่านต่อ >>>
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเดินรณรงค์รู้ทันเกมออนไลน์ภายใต้สโลแกน "เล่นได้ เล่นเป็น เด็ก GEN รู้ทันเกมออนไลน์ " <<<อ่านต่อ >>>
กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา <<<อ่านต่อ >>>
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลงประชามติ <<<อ่านต่อ >>>
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการต้อนรับ นายมานิตย์   มณีธรรม   รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน <<<อ่านต่อ >>>
กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและววันเข้าพรรษา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา <<<อ่านต่อ >>>
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการต้อนรับ นายไมตรี อินทุสุต ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ <<<อ่านต่อ >>>
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการต้อนรับ นางอุษา หงษ์กาญจนกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ <<< อ่านต่อ >>>
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมพิธีท่านย่าโม เนื่องในโอกาศ คล้ายวันแห่งชัยชนะของท้าวสุระนารี <<< อ่านต่อ >>>
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(วันพ่อแห่งชาติ) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
ประเพณีสืบสานวันลอยกระทง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»
โครงการรณรงค์ยุติคว่มรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »»

ว่าที่ร้อยตรีสันทนา   ศรีโพธิ์
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจBanner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนงานการให้ความ
  ช่วยเหลือ OSCC/ 1300